Què t’ofereix L’escola

La pràctica del Nanbudo és molt més que una activitat esportiva o marcial, ja que transcendeix més enllà d’una activitat estrictament física. Així doncs, vull proposar-te, en primer lloc, un projecte amb més amplitud personal: et proposo una Formació PERSONAL, una inversió per complementar la teva vida com un patrimoni immaterial però de gran valor. Per fer-ho, em proposo fermament mostrar-te el mateix missatge que el Mestre Fundador m’ha ofert a mi durant tots aquests anys. Amb la mateixa finalitat, vull, també, instruir-te en el Nanbudo de forma integral i equilibrada per aconseguir interioritzar els diferents beneficis en els àmbits marcial, de la salut i de la consciència personal.

Nanbudo Barcelona el vaig iniciar a la capital catalana el 1997 després d’organitzar el primer curs internacional de Nanbudo a Barcelona impartit pel Mestre Fundador del Nanbudo. A partir d’aquí, he anat formant a diferents nanbudokes fins arribar, molts d’ells, al grau de cinturó negre i,  per als que ho han desitjat, a la posterior formació específica per a la docència.

Per tal de mantenir el projecte docent original, els grups estan formats per 10-12 alumnes com a màxim. D’aquesta forma m’és possible aprofundir en els aspectes singulars de cada alumne per a una evolució tècnico-personal de qualitat.

A qui va dirigit…

Les Arts Marcials, elles mateixes en general i el Nanbudo en particular, són un font d’essències encaminades a la fi de la violència, tant externa con interna. Per tant, la pràctica continuada del Nanbudo, amb tot el seu ventall de possibilitats, no es veu condicionada per cap limitació física ni mental, ni tampoc per característiques de d’edat ni de sexe. Així doncs, entenem que és una pràctica per a tothom. L’únic que es requereix és la ferma voluntat de millorar, tenir visió àmplia, flexible i moltes ganes de gaudir.

Com seria la teva primera classe?

A mi m’agradaria impartir-te una primera classe de forma progressiva, pensada en donar sensacions al cos i deixar poc marge al pensament, a l’anàlisi. Més endavant ja tindràs oportunitat de fer-ho…

Després de familiaritzar-te amb formalitats tradicionals de l’“Etiqueta”, en primer lloc, passaríem a la fase de preparació o cerimònia, on verbalitzem els tres principis del Nanbudo (mirar a la secció Noryoku Kaihatsu Ho) amb el propòsit de posar la nostra capacitat d’atenció mental i física en predisposició i actitud positiva.

En segon lloc, passaríem a la pràctica físico-perceptiva, a través d’uns exercicis físics i respiratoris dirigits a la percepció energètica del nostre cos. Un cop experimentat aquest treball, ens centraríem en una fase més física-corporal, on ens submergiríem amb la pràctica bàsica del “Ki Nanbu Taïso” (mirar a la secció Ki Do Ho). Realitzada aquesta última part, ens podem endinsar en les bases i formes bàsiques en l’àmbit estrictament marcial del Nanbudo (mirar a la secció Bu Do Ho), com serien posicions de peu bàsiques, formes d’atac i defensa simples, dinàmiques de randori o treball de parella. Tanmateix, també podem iniciar-nos en alguna kata bàsica. En darrer lloc, per anar passant a la fase final de la teva primera classe, podem acabar amb una kata energètica.

Horari:

Dimarts i Dijous 20.30h a 22.00h.

LLOC

Si ens veniu a veure, estem en el privilegiat Complex Esportiu de la MarBella, al costat de la platja al barri de Poble Nou de Barcelona. Un lloc molt relaxant, amb bones vistes i fàcil accés. A banda, disposem d’una gran sala d’entrenament amb tatami i un servei de recepció i vestuaris esplèndids.

Complex Esportiu Municipal La Mar Bella

Av. del Litoral, 86, 08005 – Barcelona

jesus.morreres@gmail.com  –  +34609737272