KI DO HO

Manteniment i millora de la salut.

 

LA DEFINICIÓ

Aquest segon aspecte, té com a finalitat la potenciació de la salut en general i el desenvolupament de les energies que ens mouen, per la qual cosa aquesta es veu reforçada en totes les seves vessants.

El treball de relaxació, l’equilibri i la potenciació física i energètica, representen les pautes a seguir en cada un dels exercicis.

Els seus objectiu principal son:

  • Potenciar i reforçar la salut física, mental i energètica.
  • Tenir consciència del nostre cos, les seves possibilitats i limitacions.
  • Descobrir les relacions directes del cos amb la nostra ment, emocions i energia.

 Per a la consecució d’aquests objectius el ki do ho basa la seva pràctica en una gama d’exercicis físics, energètics i respiratoris.

EL CONTINGUT 

El KIDOHO inclou una secció de Katsukido (formes de pràctica física, respiratòria i energètica) on trobem diferents KATES (series d’exercicis) per estimular i exercitar els diferents aspectes corporals, mentals i energètics del practicant. Entre ells, podem destacar:

KI NANBU TAÏSO

Ki Nanbu Taiso es troba al cor de Nanbudo. Aquest sistema d’exercicis està format per deu grups de moviments inspirats en elements reals i imaginaris de la natura. Es tracta d’un exercici d’escalfament dinàmic que prepara el cos per a la formació, així com un exercici de respiració i Ki (energia vital), amb efectes automàtics. Proporciona una experiència de mediació amb la naturalesa i els seus fenòmens. Relatiu a les arts marcials, és una forma especial (Kata) amb un sistema d’aplicació d’autodefensa efectiu (Kata Bunkai). Aquest exercici és únic i una de les creacions més importants i significatives de Nanbu Doshu Soke. Els seus moviments estan vinculats a totes les branques de l’art. L’acompliment regular d’aquest Kata és una part molt significativa de la pràctica quotidiana de Nanbudoka.

NANBU KEIRAKU TAÏSO

Es base en el coneixement antic del KI i el seu flux (NAGARE) a través del sistema de meridians (KEIRAKU) en el cos humà. El flux continu al llarg dels meridians és important per a la salut psicofísica i l’existència d’un individu.

El mètode es composa de set sèries tècniques que actuen sobre l’equilibri i el Ki. La seva pràctica posa en acció la totalitat dels músculs, facilita l’orientació espai-temps (per l’orientació dels moviments segons els quatre punts cardinals i d’aquesta forma aprofitar  el magnetisme polar i l’energia solar) i estimula els meridians o canals energètics que recorren el nostre cos.

NANBU TENCHI UNDO

Nanbu Tenchi Undo és una gimnàstica de relaxació, d’estirament de lligaments i muscular, lligat a un estudi de la respiració que es practica al terra. És la pràctica de set sèries de moviments, als quals els correspon els set dies de la setmana i a set elements de la naturalesa.

Cada sèries enforteix i estimula una part precisa del cos. Per un mecanisme de flexió i extensió, la columna vertebral està flexibilitzada i reforçada per a millorar la seva postura. Combina amb la millora de la nostra capacitat cardiorespiratòria obligant-nos a treballar la respiració diafragmàtica o profunda (abdominal, intercostal, pulmonar o clavicular).

És un aprenentatge que podem relacionar amb el de la meditació i amb la pràctica de la relaxació

NANBU SHIZEN NO KI UNDO

Aquesta secció de treball va dirigit al flux natural i manteniment del KI (energia)

La paraula SHIZEN, ve a dir forma NATURAL o NATURALESA en el mon del KI.

Les series d’exercicis (KATES), ens inicien en la percepció, visualització i obertura del KI. Els exercicis son set sèries, que visualitzen diferents  trajectòries internes (meridians), per generar, fluïdificar i equilibrar diferents zones del cos.

BU DU HO

Base marcial

Budoho és l’aspecte del Nanbudo que cobreix les tècniques marcials i d’autodefensa. El Nanbudo es basa principalment en l’esquiva i el contraatac com a model i formes basades en la no violència.

|+|

KI DO HO

Base terapèutica

Aquest segon aspecte, té com a finalitat la potenciació de la salut en general i el desenvolupament de les energies que ens mouen.

|+|

NORYOKU KAIHATSU HO

Base cognitiva, meditativa i filosòfica

Aquest aspecte cobreix totes les formes pràctiques de  la meditació, reflexió, introspecció i les parts filosòfiques del Nanbudo.

|+|

Complex Esportiu Municipal La Mar Bella

Av. del Litoral, 86, 08005 – Barcelona

jesus.morreres@gmail.com  –  +34609737272