NORYOKU KAIHATSU HO

Potenciació de les actituds i aptituds. Filosofia de l’home, la naturalesa i l’univers.

 

LA DEFINICIÓ

El Noryoku Kaihatsu Ho, és la tercera secció del Nanbudo que vindria a ser la “sàvia” que nodreix la pràctica global del Nanbudoka.

Aquest aspecte cobreix tota la meditació i les parts filosòfiques del Nanbudo. Ens guia per a comprendren’s a nosaltres mateixos i a la natura, i desenvolupar les nostres capacitats intel·lectuals i de percepció.

Donat que el nostre Ser és multifuncional i d’ell es deriva un comportament subjecte a una visió holística, hem d’observar sempre la nostra naturalesa des d’una visió global.

L’autoconeixement del  nostre Ser és un primer pas per a entendre la nostra relació amb l’entorn i la naturalesa.

Els seus objectiu principal son:

  • Fomentar una actitud positiva.
  • Potenciar les nostres aptituds innates.
  • Descobrir la idiosincràsia de la naturalesa i l’univers.
  • Conèixer la nostra relació amb l’entorn natural.

EL CONTINGUT

En aquesta secció, hi ha diferents preceptes, concepcions i tipus de meditacions actives que estan alineades en tots els aspectes del Nanbudo.

Aquets els podem desglossar en tres grans models, tots lligats íntimament entre ells.

JIN SEI KUN. Preceptes per a la Vida com a Principi Vital, cumplint amb l’acció de practicar tota la vida (Shougai Keiko), afrontar-ho amb coratge i valentia (Shougai yuki), i basar-la en la pròpia convicció personal (Shougai Shinnen).

NANBUDO MITSU NO CHIKARA. Són els tres principis del Nanbudo o Principi de Conexió, on focalitza en forma de comprensió i mantra,  quines son les tres dimensions que ens uneix a la unitat global. A més, potencia el vincle directe que correspon entre ells, com són el que Penso, el que Sento i el Faig o la relació entre la força, el coratge i la convicció. També podem descobrir dins d’aquesta trilogia,  el nostre lligam entre el Cel, la Natura i la Terra i les seves tres energies que emanen.

NANBUDO NANATSU NO CHIKARA. Són les set forces del Nanbudo o Principi de Realització, on en deriva les bases per descobrir els principals valors de l’actitud i virtut  personal de cada individu. En aquet capítol, és on desenvoluparem les nostres capacitats innates per tal que, des d’una forma de visualització mental i verbal, ens encamini i empenyi cap a la seva realització potencial.

BU DU HO

Base marcial

Budoho és l’aspecte del Nanbudo que cobreix les tècniques marcials i d’autodefensa. El Nanbudo es basa principalment en l’esquiva i el contraatac com a model i formes basades en la no violència.

|+|

KI DO HO

Base terapèutica

Aquest segon aspecte, té com a finalitat la potenciació de la salut en general i el desenvolupament de les energies que ens mouen.

|+|

NORYOKU KAIHATSU HO

Base cognitiva, meditativa i filosòfica

Aquest aspecte cobreix totes les formes pràctiques de  la meditació, reflexió, introspecció i les parts filosòfiques del Nanbudo.

|+|

Complex Esportiu Municipal La Mar Bella

Av. del Litoral, 86, 08005 – Barcelona

jesus.morreres@gmail.com  –  +34609737272